Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25. GRUDNIA 2014 ROKU

 

 

1     Informacje ogólne.

 

1.1     Właścicielem sklepu jest firma: Piruet S.C., 02-793 Warszawa, Ulica: Żabińskiego 9 lok. 26, REGON:141608040, NIP: 951-226-66-51- zwana w dalszej części regulaminu - Sklep.

1.2     Adres do korespondencji:  Piruet S.C. - Oksport.pl, 05-825 Szczęsne ul. Zięby 52

Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, telefonicznie pod numerem 721 394 174 oraz drogą mailową: sklep@oksport.pl.

1.3     Klientem jest osoba fizyczna lub firma, która dokonuje zamówienia (umowa kupna-sprzedaży) poprzez witrynę sklepu internetowego pod adresem www.oksport.pl

1.4     Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

1.5     Ceny podawane na witrynie Sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.  Do każdej transakcji dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

1.6     Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

2     Rejestracja w sklepie.

 

2.1     Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość dokonania dobrowolnej rejestracji, gdzie podaje poprawne i kompletne dane osobowe, które są niezbędne w procesie realizacji zamówienia.

2.2     Rejestracja w Sklepie jest darmowa i nie zobowiązuje do zakupów.

2.3     Dane osobowe są chronione i jeśli Klient wyraził zgodę, wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych na potrzeby Sklepu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) . Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

2.4      W każdym momencie Klient ma możliwość wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych oraz zażądania ich usunięcia. Po rejestracji Klient otrzyma e-mail z linkiem do aktywacji konta, po kliknięciu w link konto jest aktywne.

2.5      Po zalogowaniu, Klient może dokonać zakupu w Sklepie bez konieczności ponownego podawania danych.

2.6     Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

 

3     Zamówienia.

 

3.1     Zamówienia można składać na 3 sposoby:

·         poprzez witrynę sklepu internetowego - www.oksport.pl,

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@oksport.pl,

·         telefonicznie poprzez numer : 721 394 174.

3.2     Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30. maja 2014 roku o prawach konumenta (Dz.U. 2014 Nr 24, poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

3.3     Klient obowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych (dotyczy zamówień poprzez witrynę sklepu), dzięki którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

3.4     W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.oksport.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa lub telefoniczna. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany adres mailowy lub numer telefonu wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

3.5     Potwierdzenie zamówienia - Po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronach oksport.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu oksport.pl z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6     Przesyłka w przygotowaniu - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub adresu, w którym zamówienie zostanie odebrane.

3.7     Przesyłka wysłana - Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sklepu lub potwierdzeniu innej formy płatności. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz informującą o tym, po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w wybranym miejscu.

3.8     Zamówienia, zanim paczka zostanie wysłana, można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

3.9     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (dotyczy przedpłaty na konto).

3.10     Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.11     Częściowa kompletacja zamówienia- w sytuacji kiedy nie wszystkie pozycje są dostępne, Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 3 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

3.12     Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

3.13     Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu przygotowania przesyłki.
 

4     Płatności.

 

4.1     Klient dokonujący zakupów poprzez witrynę Sklepu wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

4.2     Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT

4.3     Klient w obecności kuriera ma prawo sprawdzić zawartość i stan przesyłki.

4.4     Klient może wybrać następujące formy płatności:

·         przy odbiorze - należność pobiera kurier  w imieniu Sklepu

·         przelewem bankowym

·         dokonując płatności w systemie PayU

 

4.5     Płatne przy odbiorze - W tym przypadku płatność następuje w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Klient, aby odebrać zamówioną przesyłkę, powinien posiadać kwotę wskazaną w zamówieniu.

4.6     Przelew na rachunek bankowy sklepu - Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma e-maila z podanym numerem rachunku bankowego sklepu i kwotą zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu, towar jest wysyłany do Klienta. Czas od dokonania przelewu do zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni - zależy to od dnia, kiedy dokonywany jest przelew oraz od tego gdzie dokonuje się przelewu.

4.7     Płatność online za pośrednictwem PayU (dawne platnosci.pl) - Jest to tzw. szybki przelew lub płatność kartą kredytową. Klient jest przekierowany na strony transakcyjne banku lub operatora karty kredytowej, którego wskazał i tam dokonuje przelewu.

4.8     W sytuacji, kiedy kolejne próby zapłaty są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt ze Sklepem, i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

4.9     Na wpłaty Sklep czeka do 14 dni. Po tym terminie w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane przez Sklep.

 

5     Warunki dostawy towarów.

 

5.1     Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

·         dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (przedpłata 12 zł, pobranie 15 zł)

Przesyłki realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2     Sklep będzie dążył do zrealizowania złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia i dokonania płatności przez Klienta.

5.3     W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@oksport.pl

 

6      Zwrot towaru.

 

6.1     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. nr 24 poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz odstąpienia od umowy (plik pdf) dostępny TUTAJ.

6.3     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy.

6.4      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania przekraczającego zwykły zarząd rzeczą. Zwracany towar należy przesłać na adres: Piruet S.C. - Oksport.pl, 05-825 Szczęsne ul. Zięby 52. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący.

6.5     Wpłata jest zwracana przelewem na konto w przeciągu 7 dni od otrzymania towaru.

6.6     Powyższe wymagania, co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

 

7      Reklamacja.

 

7.1    Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedanego produktu przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi z tytułu rękojmi.

7.2    Wada przedmiotu powinna być zgłoszona sprzedawcy w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

7.3     Towary sprzedawane przez Sklep mogą być dodatkowo objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

7.4         W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

7.5         Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację zgłaszaną w ramach gwarancji. Klient może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu.

7.6         Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Klienta z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu rękojmi.

7.7         Klient zgłaszając reklamację powinien dostarczyć towar wraz z  wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacji (wzór dostępny TUTAJ) oraz dowodem zakupu na adres: Piruet S.C. - Oksport.pl, 05-825 Szczęsne ul. Zięby 52. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest jakikolwiek dowód dokonania zakupu reklamowanego produktu w Sklepie Internetowym.

7.8         Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

7.9     W przypadku uznania reklamacji, zgodnie z żądaniem Klienta, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi koszty uznanej reklamacji w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, w tym koszt dostarczenia reklamowanego towaru.

7.10     Koszty związane z reklamacją Sklep zwraca przelewem na konto w ciągu 7 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

8     Polityka prywatności.

 

8.1     Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep pod witryną www.oksport.pl.

8.2      Wszystkie dane osobowe są tajne i nieudostępniane innym podmiotom.

8.3     Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach witryny Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

8.4     Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji:

 

·         nazwisko i imię, 

·         adres zameldowania na pobyt stały,

·         adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu.

 

8.5     Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny.

8.6     Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z usług oferowanych przez Sklep.

8.7     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

8.8     O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera podczas rejestracji lub poprzez witrynę Sklepu), podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Sklepu.

8.9     Zgoda na newsletter może być cofnięta w każdym czasie. Należy wysłać wiadomości e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji. Informacja o rezygnacji znajduje się także w każdej wiadomości newsletter.

8.10     Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

8.11     Podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny www.oksport.pl. - poprzez przycisk Wyloguj. 

 

Kontakt:

Sklep internetowy OKSPORT.pl
ul. Zięby 52,
05-825 Szczęsne.

 

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DN. 24. GRUDNIA 2014 ROKU

 

 

1     Informacje ogólne.

 

1.1     Właścicielem sklepu jest firma: Piruet S.C., 02-793 Warszawa, Ulica: Żabińskiego 9 lok. 26, REGON:141608040, NIP: 951-226-66-51- zwana w dalszej części regulaminu - Sklep.

1.2     Adres do korespondencji:  Piruet S.C. - Oksport.pl, 05-825 Szczęsne ul. Zięby 52

Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, telefonicznie pod nr  721 394 174 oraz drogą mailową: sklep@oksport.pl.

1.3     Klientem jest osoba fizyczna lub firma, która dokonuje zamówienia (umowa kupna-sprzedaży) poprzez witrynę sklepu internetowego pod adresem www.oksport.pl

1.4     Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

1.5     Ceny podawane na witrynie Sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.  Do każdej transakcji dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

1.6     Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

2     Rejestracja w sklepie.

 

2.1     Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość dokonania dobrowolnej rejestracji, gdzie podaje poprawne i kompletne dane osobowe, które są niezbędne w procesie realizacji zamówienia.

2.2     Rejestracja w Sklepie jest darmowa i nie zobowiązuje do zakupów.

2.3     Dane osobowe są chronione i jeśli Klient wyraził zgodę, wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych na potrzeby Sklepu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) . Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

2.4      W każdym momencie Klient ma możliwość wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych oraz zażądania ich usunięcia. Po rejestracji Klient otrzyma e-mail z linkiem do aktywacji konta, po kliknięciu w link konto jest aktywne.

2.5      Po zalogowaniu, Klient może dokonać zakupu w Sklepie bez konieczności ponownego podawania danych.

2.6     Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

 

3     Zamówienia.

 

3.1     Zamówienia można składać na 3 sposoby:

·         poprzez witrynę sklepu internetowego - www.oksport.pl

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@oksport.pl

·         telefonicznie poprzez numer :  721 394 174

3.2     Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

3.3     Klient obowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych (dotyczy zamówień poprzez witrynę sklepu), dzięki którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

3.4     W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.oksport.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa lub telefoniczna. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany adres mailowy lub numer telefonu wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

3.5     Potwierdzenie zamówienia - Po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronach oksport.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu oksport.pl z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6     Przesyłka w przygotowaniu - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub adresu, w którym zamówienie zostanie odebrane.

3.7     Przesyłka wysłana - Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sklepu lub potwierdzeniu innej formy płatności. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz informującą o tym, po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w wybranym miejscu.

3.8     Zamówienia, zanim paczka zostanie wysłana, można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

3.9     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (dotyczy przedpłaty na konto).

3.10     Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.11     Częściowa kompletacja zamówienia- w sytuacji kiedy nie wszystkie pozycje są dostępne, Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 3 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

3.12     Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

3.13     Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu przygotowania przesyłki.
 

4     Płatności.

 

4.1     Klient dokonujący zakupów poprzez witrynę Sklepu wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

4.2     Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT

4.3     Klient w obecności kuriera ma prawo sprawdzić zawartość i stan przesyłki.

4.4     Klient może wybrać następujące formy płatności:

·         przy odbiorze - należność pobiera kurier  w imieniu Sklepu

·         przelewem bankowym

·         dokonując płatności w systemie PayU

 

4.5     Płatne przy odbiorze - W tym przypadku płatność następuje w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Klient, aby odebrać zamówioną przesyłkę, powinien posiadać kwotę wskazaną w zamówieniu.

4.6     Przelew na rachunek bankowy sklepu - Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma e-maila z podanym numerem rachunku bankowego sklepu i kwotą zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu, towar jest wysyłany do Klienta. Czas od dokonania przelewu do zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni - zależy to od dnia, kiedy dokonywany jest przelew oraz od tego gdzie dokonuje się przelewu.

4.7     Płatność online za pośrednictwem PayU (dawne platnosci.pl) - Jest to tzw. szybki przelew lub płatność kartą kredytową. Klient jest przekierowany na strony transakcyjne banku lub operatora karty kredytowej, którego wskazał i tam dokonuje przelewu.

4.8     W sytuacji, kiedy kolejne próby zapłaty są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt ze Sklepem, i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

4.9     Na wpłaty Sklep czeka do 14 dni. Po tym terminie w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane przez Sklep.

 

5     Warunki dostawy towarów.

 

5.1     Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

·         dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (przedpłata 12 zł, pobranie 15 zł)

Przesyłki realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2     Sklep będzie dążył do zrealizowania złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia i dokonania płatności przez Klienta.

5.3     W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@oksport.pl

 

6      Zwrot towaru.

 

6.1     Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.”o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.)”, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz odstąpienia od umowy (plik pdf) dostępny TUTAJ.

6.3     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

6.4      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania przekraczającego zwykły zarząd rzeczą. Zwracany towar należy przesłać na adres: Piruet S.C. - Oksport.pl, 05-825 Szczęsne ul. Zięby 52. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący.

6.5     Wpłata jest zwracana przelewem na konto w przeciągu 7 dni od otrzymania towaru.

6.6     Powyższe wymagania, co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

 

7      Reklamacja.

 

7.1     Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sklep odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7.2     Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.  Wada przedmiotu powinna być zgłoszona sprzedawcy w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

7.3     Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

7.4         W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

7.5         Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację zgłaszaną w ramach gwarancji. Klient może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu.

7.6         Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Klienta z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

7.7         Klient zgłaszając reklamację powinien dostarczyć towar wraz z  wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacji (wzór dostępny TUTAJ) oraz dowodem zakupu na adres: Piruet S.C. - Oksport.pl, 05-825 Szczęsne ul. Zięby 52.

7.8         Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

7.9     W przypadku uznania reklamacji, zgodnie z żądaniem Klienta, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi koszty uznanej reklamacji w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

7.10     Koszty związane z reklamacją Sklep zwraca przelewem na konto w ciągu 7 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

8     Polityka prywatności.

 

8.1     Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep pod witryną www.oksport.pl.

8.2      Wszystkie dane osobowe są tajne i nieudostępniane innym podmiotom.

8.3     Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach witryny Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

8.4     Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji:

 

·         nazwisko i imię, 

·         adres zameldowania na pobyt stały,

·         adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu.

 

8.5     Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny.

8.6     Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z usług oferowanych przez Sklep.

8.7     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

8.8     O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera podczas rejestracji lub poprzez witrynę Sklepu), podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Sklepu.

8.9     Zgoda na newsletter może być cofnięta w każdym czasie. Należy wysłać wiadomości e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji. Informacja o rezygnacji znajduje się także w każdej wiadomości newsletter.

8.10     Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

8.11     Podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny www.oksport.pl. - poprzez przycisk Wyloguj. 

 

Kontakt:

Sklep internetowy OKSPORT.pl
ul. Zięby 52
05-825 Szczęsne

 

Newsletter

Otrzymasz 5% rabatu już na pierwsze zakupy

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka plików cookies.

Zamknij